now is modern browser
 • English
 • 中文(简体)
 • 新加坡(MYR RM)
 • 马来西亚(MYR RM)
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
老茶头 Aged Puer tea Lump "Lao Cha Tou" (2018) (250g)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】

老茶头 (2018年) (250克)|【普洱熟茶】

RM36.00 MYR RM45.00 MYR 优惠 RM9.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
250克 x 1 包
描述

[产品信息] 

 • 产地:中国云南
 • 工艺类别:普洱熟茶
 • 原料: 云南大叶种晒青毛茶
 • 茶汤: 色泽亮红
 • 生产年份:2018年
 • 规格: 250克 x 1 包

[收藏指南]

 • 存放于阴凉、干燥、无异味、适度通风且避免阳光直接照射的地方。

 

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准