• English
  • 中文(简体)
  • 新加坡(MYR RM)
  • 马来西亚(MYR RM)
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
布朗金沱 BuLang Golden Puer Tea Ball 【250g】 |【普洱熟茶 Ripe Puer tea】

布朗金沱 (2013年)【250克】 |【普洱熟茶】

RM21.00 MYR RM26.00 MYR 优惠 RM5.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
250克 x 1包
描述

产品详情

  • 产地:中国云南
  • 工艺类别:普洱熟茶
  • 原料: 云南大叶种晒青毛茶
  • 生产年份:2013年
  • 规格1: 250g x 1 包【大约43粒】

收藏指南

  • 存放于阴凉、干燥、无异味、适度通风且避免阳光直接照射的地方。

 

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准