• English
  • 中文(简体)
  • 新加坡(MYR RM)
  • 马来西亚(MYR RM)
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
布朗山古树茶 Bulang Mountain tea (Aged Tree) (100g)|【普洱生茶 Raw Puer tea】

布朗山古树茶 (100g)|【普洱生茶】

RM38.00 MYR RM45.00 MYR 优惠 RM7.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
100g x 1包
描述

产品详情

  • 产地:中国云南布朗山
  • 工艺类别:普洱生茶
  • 采摘期: 清明前 (5/4/2022 前)
  • 生产年份:2022年
  • 净重量:100克

收藏指南

  • 存放于阴凉、干燥、无异味、适度通风且避免阳光直接照射的地方。

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准