• English
  • 中文(简体)
  • 新加坡(MYR RM)
  • 马来西亚(MYR RM)

未找到相关货币

绿茶茶袋 Green Tea Tea Bag 【1kg】|【绿茶 Green tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina
绿茶茶袋 Green Tea Tea Bag 【1kg】|【绿茶 Green tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina
绿茶茶袋 Green Tea Tea Bag 【1kg】|【绿茶 Green tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina
绿茶茶袋 Green Tea Tea Bag 【1kg】|【绿茶 Green tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina
绿茶茶袋 Green Tea Tea Bag 【1kg】|【绿茶 Green tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina
绿茶茶袋 Green Tea Tea Bag 【1kg】|【绿茶 Green tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina
绿茶茶袋 Green Tea Tea Bag 【1kg】|【绿茶 Green tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina
绿茶茶袋 Green Tea Tea Bag 【1kg】|【绿茶 Green tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina
绿茶茶袋 Green Tea Tea Bag 【1kg】|【绿茶 Green tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina

绿茶茶袋【1公斤】|【绿茶】

RM35.00 MYR RM0.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
描述

产品详情

  • 产地: 中国杭州
  • 工艺类别: 绿茶
  • 规格: 1公斤 x 1 包 (大约100份 茶袋)

温馨提醒

  • 空腹饮用绿茶茶,可能会增加饥饿感。
  • 茶的香气在6个月后可能会逐渐蒸发,滋味也会随之变化,因此我们建议的最佳饮用期限是6个月。

收藏指南

  • 存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。