• English
 • 中文(简体)
 • 新加坡(MYR RM)
 • 马来西亚(MYR RM)
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
观音王 Guan Yin Wang Tea【清香型,韵香型,浓香型】【100g】|【铁观音 Tie Guan Yin】

观音王 (清香型, 韵香型, 浓香型)【100克】|【铁观音】

RM68.00 MYR RM75.00 MYR 优惠 RM7.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
烘焙程度
清香
韵香
浓香
描述

产品详情

 • 产地:中国福建安溪
 • 工艺类别: 乌龙茶
 • 品种: 铁观音
 • 规格:100克 x 1 罐

选项(1):

 • 烘焙程度: 无焙火
 • 茶香: 兰花香

选项(2):

 • 烘焙程度: 2 - 3成火 (轻焙火)
 • 茶香: 果香,蜜香 (统称韵香)

选项(3):

 • 烘焙程度: 6 - 7成火 (中熟火)
 • 茶香: 焦糖香或熟韵果香(统称浓香)

温馨提醒

 • 建议空腹时不饮用乌龙茶,因为会增加饥饿感。
 • 茶的香气在6个月后会逐渐蒸发,滋味也会随之变化,因此我们建议的最佳饮用期限是6个月。

收藏指南

 • 存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。