• English
 • 中文(简体)
 • 新加坡(MYR RM)
 • 马来西亚(MYR RM)
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶
茉莉花茶 | 香片 Jasmine Tea【6 packs x 8g】| 【 Scented tea 花茶 】 Chinese Tea 中国茶叶 Teh Cina 中国茶 茶叶 茶

茉莉花茶|香片【6包 x 8克】| 【窨花茶】

RM3.30 MYR RM0.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
描述

产品详情

 • 产地:中国
 • 工艺类别:窨花茶
 • 茶类:茉莉花茶
 • 原料: 绿茶
 • 香气:清新的花香; 茉莉花
 • 规格:8克 x 6包

温馨提醒

 • 建议空腹时不饮用花茶,因为空腹饮用它可能会引起肠胃不适。
 • 茶的香气在6个月后会逐渐蒸发,滋味也会随之变化,因此我们建议的最佳饮用期限是6个月。

收藏方法

 • 存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。