• English
 • 中文(简体)
 • 新加坡(MYR RM)
 • 马来西亚(MYR RM)
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina
Jasmine Tea (Grade 1, 3 &5) 茉莉花茶 9101, 9301&9501 【1kg】|【花茶 Scented tea】 Chinese Tea 中国茶叶 Jasmine Green tea 香片 Teh Cina

茉莉花茶 (9101, 9301 & 9501)【1公斤】|【窨花茶】

RM85.00 MYR RM0.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
9101 (1级)
9501 (5级)
9301 (3级)
描述

产品详情

 • 产地:中国
 • 工艺类别:窨花茶
 • 茶类:茉莉花茶
 • 成分: 绿茶
 • 香气:清新的花香; 茉莉花香
 • 规格:1公斤 x 1 包

茉莉花茶的等级

 • 一级 > 3级 > 5级 > 6级
 • 9101 > 9301 > 9501 > 9601
 • 关于更多更好品质的茉莉花茶(香片),请您随时与我们的客服联系

温馨提醒

 • 建议空腹时不饮用花茶,因为空腹饮用它可能会引起肠胃不适。
 • 茶的香气在6个月后会逐渐蒸发,滋味也会随之变化,因此我们建议的最佳饮用期限是6个月。

收藏指南

 • 将茶放置在密闭容器,存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。