• English
  • 中文(简体)
  • 马来西亚(MYR RM)

未找到相关货币

茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】
茉莉花茶 9601 Jasmine Tea 9601 【1kg】|【窨花茶 Scented tea】

茉莉花茶 9601【1公斤】|【窨花茶】

RM2000
RM000
邮费补贴|Shipping fee Subsidy
健康饮食|Healthier Choice
品质保证|Quality Control
安全支付|Secure payments
规格
1公斤 x 1包
立即购买
描述

产品详情

  • 产地:中国云南凤庆
  • 工艺类别:窨花茶
  • 茶类:茉莉花茶
  • 香气:清新的花香; 茉莉花
  • 规格:1公斤 x 1 包

温馨提醒

  • 建议空腹时不饮用花茶,因为空腹饮用它可能会引起肠胃不适。
  • 茶的香气在6个月后会逐渐蒸发,滋味也会随之变化,因此我们建议的最佳饮用期限是6个月。

收藏指南

  • 将茶放置在密闭容器,存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准