• English
  • 中文(简体)
  • 新加坡(MYR RM)
  • 马来西亚(MYR RM)
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
家藏普洱 Jia Cang Puer tea【100g】|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】

家藏普洱【100克】|【普洱熟茶】

RM25.00 MYR RM0.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
100克 x 1罐
描述

产品详情

  • 产地:中国云南
  • 原料: 云南大叶种晒青毛茶
  • 工艺类别:普洱熟茶
  • 茶汤: 色泽褐红
  • 规格:100克 x 1 罐

收藏指南

  • 存放于阴凉、干燥、无异味、适度通风且避免阳光直接照射的地方。