• English
  • 中文(简体)
  • 新加坡(MYR RM)
  • 马来西亚(MYR RM)
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】
甲级水仙 Jia Ji Shui Xian tea【50 packs x 10g】|【武夷岩茶 WuYi Rock tea】

甲级水仙【50包 x 10克】|【武夷岩茶】

RM60.00 MYR RM75.00 MYR 优惠 RM15.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
50包 x 1盒
描述

产品详情

  • 产地:中国福建武夷山
  • 工艺类别:乌龙茶
  • 品种:水仙 
  • 烘培程度: 8 - 9 成火 (重培火)
  • 规格:10克 x 50包 x 1 盒

温馨提醒

  •  建议空腹时不饮用乌龙茶,因为会增加饥饿感。

收藏指南

  • 存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准