• English
  • 中文(简体)
  • 马来西亚(MYR RM)

未找到相关货币

苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】
苦丁茶|一叶金 Ku Ding tea (Broadleaf Holly Leaf Tea)【100g】| 【保健茶 Herbal tea】

苦丁茶|一叶金【100克】| 【保健茶】

RM3500
RM000
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
立即购买
描述

产品详情

  • 产地:中国海南省
  • 滋味: 味苦带甜
  • 属性: 寒性
  • 规格:100克 x 1 罐

冲泡方法

  1. 单独冲泡:单纯将苦丁茶放入茶壶或者盖碗中冲泡。
  2. 混合其他茶叶冲泡:可以将它与其他茶叶,如乌龙茶、毛尖、花茶等混合冲泡。建议的苦丁茶和其他茶叶的用量比例为1:9,不建议超过2:8的比例,因为苦丁茶会将与其相配茶叶的味道盖住。

注意事项

  • 孕妇与女性不宜饮用苦丁茶,苦丁茶性寒不利于产后修复,也可能引发痛经。

收藏指南

  • 存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准