• English
  • 中文(简体)
  • 马来西亚(MYR RM)

未找到相关货币

粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】
粒粒香 Li Li Xiang tea【100 packs x 8g】|【乌龙茶 Oolong tea 】

粒粒香【100包 x 8克】|【乌龙茶】

RM5500
RM6000
优惠 RM5
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
100包 x 1盒
立即购买
描述

产品详情

  • 产地:中国福建安溪
  • 工艺类别:乌龙茶
  • 烘焙程度: 6 - 7成火 (中熟火)
  • 茶汤: 深黄色
  • 规格:8克 x 100包 x 1 盒

温馨提醒

  • 建议空腹时不饮用乌龙茶,因为会增加饥饿感。
  • 茶的香气在6个月后会逐渐蒸发,滋味也会随之变化,因此我们建议的最佳饮用期限是6个月。

收藏指南

  • 须存放在干净、无异味、通风,避免阳光照射的地方。

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准