• English
 • 中文(简体)
 • 新加坡(MYR RM)
 • 马来西亚(MYR RM)
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】
乌龙茶 01 Oolong Tea 01 (粒粒香 Li Li Xiang tea)【1kg】

乌龙茶 01 (粒粒香)【1公斤】

RM45.00 MYR RM0.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
Specification
1KG x 1 bag
描述

产品详情

 • 产地:中国福建安溪
 • 工艺类别:乌龙茶
 • 烘焙程度: 6 - 7成火 (中熟火)
 • 茶汤: 深黄色
 • 规格:1公斤 x 1包

乌龙茶等级

 • 安溪乌龙茶 > K2 > 01(粒粒香)> 02 > 04
 • 仅适用于散装 (1公斤)。关于更多较好品质的乌龙茶,请您随时与我们的客服联系

温馨提醒

 • 空腹饮用乌龙茶,可能会增加饥饿感。

收藏指南

 • 将茶放置在密闭容器,存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准