• English
  • 中文(简体)
  • 新加坡(MYR RM)
  • 马来西亚(MYR RM)
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】
普洱茶 Puer Tea【100 packs x 8g】|【普洱熟茶 Puer ripe tea】

普洱茶【100包 x 8克】|【普洱熟茶】

RM60.00 MYR RM75.00 MYR 优惠 RM15.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
描述

产品详情

  • 产地:中国云南
  • 工艺类别:普洱熟茶
  • 原料: 云南大叶种晒青毛茶
  • 茶汤: 色泽褐红
  • 规格:8克 x 100包 x 1 盒

收藏指南

  • 存放于阴凉、干燥、无异味、适度通风且避免阳光直接照射的地方。