• English
  • 中文(简体)
  • 马来西亚(MYR RM)

未找到相关货币

黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针
黑檀木普洱针 Puer Tea Needle (Black Ebony Wood) | 茶具 茶针

黑檀木普洱针

RM680
RM800
优惠 RM1.20 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格Specificatio
1Pcs/ 1支
立即购买
描述

产品详情

  • 材质: 黑檀木 (部分)

茶具组包括

  • 普洱针 (1支)

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准