• English
 • 中文(简体)
 • 新加坡(MYR RM)
 • 马来西亚(MYR RM)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 2.8g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)
Pyramid Tea Bag 三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3g)

三角袋泡茶|茶袋 (30 packs x 3克)

RM15.00 MYR RM0.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
茶类
绿茶
铁观音
普洱茶
描述

产品信息

产品 1:绿茶茶袋

 • 产地: 中国杭州
 • 工艺类别: 绿茶
 • 规格: 1 包 x 30份 x 3克

产品 2:铁观音茶袋

 • 产地:中国福建安溪
 • 工艺类别:乌龙茶
 • 品种: 铁观音
 • 烘焙程度: 6 - 7成火 (中熟火)
 • 茶香: 焦糖香或熟韵果香(统称浓香)
 • 茶汤: 深橙黄色
 • 规格: 1 包 x 30份 x 3克

产品 3:普洱茶袋

 • 产地:中国云南
 • 工艺类别:普洱熟茶
 • 原料: 云南大叶种晒青毛茶
 • 茶汤: 色泽褐红
 • 规格: 1 包 x 30份 x 3克

温馨提醒

 • 建议空腹时不饮用茶,因为会增加饥饿感。
 • 茶的香气在6个月后会逐渐蒸发,滋味也会随之变化,因此我们建议的最佳饮用期限是6个月。

收藏指南

存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。

 

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准