• English
 • 中文(简体)
 • 新加坡(MYR RM)
 • 马来西亚(MYR RM)
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】
奇兰香大红袍 Da Hong Pao tea (QiLan Fragrance) (轻焙火 Lightly Roasted)【100g】|【武夷岩茶 WuYi Rock Tea】

奇兰香大红袍 (轻焙火)【12包 x 8.35克】|【武夷岩茶】

RM30.00 MYR RM36.00 MYR 优惠 RM6.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
12包 x 1盒
描述

产品详情 

 • 产地:中国福建武夷山
 • 工艺类别:乌龙茶
 • 品种: 大红袍(武夷岩茶系列)
 • 烘培程度: 2 - 3成火 (轻焙火)
 • 茶汤: 金黄色
 • 规格:8.35克 x 12包

温馨提醒

 • 空腹饮用乌龙茶,可能会增加饥饿感。
 • 茶的香气在6个月后可能会逐渐蒸发,滋味也会随之变化,因此我们建议的最佳饮用期限是6个月。

收藏指南

 • 存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准