• English
 • 中文(简体)
 • 新加坡(MYR RM)
 • 马来西亚(MYR RM)
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】
秋香皇 Qiu Xiang Huang tea (浓香 Caramel Fragrance)【150g】|【铁观音 Tie Guan Yin】

秋香皇 (浓香)【150克】|【铁观音】

RM55.00 MYR RM60.00 MYR 优惠 RM5.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
150克 x 1罐
描述

产品信息

 • 产地:中国福建安溪
 • 工艺类别:乌龙茶
 • 品种: 铁观音
 • 烘焙程度: 6 - 7成火 (中熟火)
 • 茶香: 焦糖香或熟韵果香(统称浓香)
 • 茶汤: 深黄色
 • 规格:150克 x 1 罐

温馨提醒

 • 空腹饮用乌龙茶,可能会增加饥饿感。
 • 茶的香气在6个月后可能会逐渐蒸发,滋味也会随之变化,因此我们建议的最佳饮用期限是6个月。

收藏指南

 • 存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。

 

*The photo may be slightly different from the actual item in terms of colour due to the lighting during photo shooting or the monitor’s display. Please take actual products as standard.