• English
  • 中文(简体)
  • 新加坡(MYR RM)
  • 马来西亚(MYR RM)
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】
明前狮峰龙井 Shi Feng Longjing tea (Early Spring)【100g】|【绿茶 Green tea】

明前狮峰龙井【100克】|【绿茶】

RM80.00 MYR RM120.00 MYR 优惠 RM40.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
100克 x 1罐
描述

产品详情

  • 产地:中国浙江省杭州市西湖
  • 工艺类别:绿茶
  • 品种: 龙井
  • 采摘期: 清明前 (5/4/2023 前)
  • 规格:100克 x 1 罐

温馨提醒

  • 建议空腹时不饮用绿茶,因为空腹饮用它可能会引起肠胃不适。

收藏指南

  • 存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准