• English
 • 中文(简体)
 • 新加坡(MYR RM)
 • 马来西亚(MYR RM)
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】
特上王 Te Shang Wang tea (清香 Fresh Fragrance)【12 Packs x 7.5g】|【铁观音 Tie Guan Yin Tea】

特上王 (清香)【12 Packs x 7.5克】|【铁观音】

RM90.00 MYR RM0.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
12份 x 1罐
描述

产品信息

 • 产地:中国福建安溪
 • 工艺类别:乌龙茶
 • 品种: 铁观音
 • 烘焙程度: 无焙火 
 • 茶香: 兰花香 (清香型)
 • 茶汤: 金黄色
 • 规格:7.5克 x 12 包

温馨提醒

 • 空腹饮用乌龙茶,可能会增加饥饿感。
 • 茶的香气在6个月后可能会逐渐蒸发,滋味也会随之变化,因此我们建议的最佳饮用期限是6个月。

收藏指南

 • 存放于阴凉、干燥、无异味且避免阳光直接照射的地方。

 

*鉴于拍摄灯光和背景以及显示器不同,图片/影片中产品所显示的颜色与实物有微色差,以实物颜色为准