• English
  • 中文(简体)
  • 新加坡(MYR RM)
  • 马来西亚(MYR RM)
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】
普洱茶 茶化石/碎银子 (糯香) Tea Fossil (Glutinous Fragrance)|【普洱熟茶 Ripe Puer tea】

茶化石 / 碎银子 (糯香)【250克】|【普洱熟茶】

RM28.00 MYR RM31.00 MYR 优惠 RM3.00 MYR
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
250克 x 1包
描述

产品信息

  • 产地:中国云南
  • 工艺类别:普洱熟茶
  • 原料: 云南大叶种晒青毛茶
  • 茶汤: 色泽亮红
  • 规格 1: 250克 x 1包

收藏指南

  • 存放于阴凉、干燥、无异味、适度通风且避免阳光直接照射的地方。