• English
  • 中文(简体)
  • 马来西亚(MYR RM)

未找到相关货币

御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】
御砖王 Yu Zhuan Wang Puer Tea Brick (2007)|【普洱生茶 Raw Puer tea】

御砖王 (2007年) |【普洱生茶】

RM4000
RM4500
优惠 RM5
邮费补贴
健康饮食
品质保证
安全支付
规格
250克 x 1 片
立即购买
描述

产品详情

  • 产地:中国云南西双版纳勐海县勐海镇
  • 制造商: 天福祥茶厂
  • 工艺类别:普洱生茶
  • 原料: 云南大叶种晒青毛茶
  • 茶汤: 色泽亮红
  • 生产年份:2007年
  • 规格 1: 250克 x 1片

收藏指南

  • 存放于阴凉、干燥、无异味、适度通风且避免阳光直接照射的地方。